Art

bip

KRZYSZTOF OKOŃ. MÓJ ŚWIAT. MOJA MODLITWA

http://muzeum-miedzi.art.pl/wystawy-czasowe/938-krzysztof-okon-moj-swiat-moja-modlitwa
powiększ zdjęcie:
01.01 00:00 - 28.02 23:00
Organizator: Muzeum Miedzi
Partyzantów 3 Legnica 59-220
email: biuro@muzeum-miedzi.art.pl
www.muzeum-miedzi.art.pl
tel. 76 862 49 49
Miejsce: http://muzeum-miedzi.art.pl/wystawy-czasowe/938-krzysztof-okon-moj-swiat-moja-modlitwa
Udział: Bezpłatny

Wystawa  w  Muzeum  Miedzi  to  kolejna  od-słona  twórczości  Krzysztofa  Okonia,  mala-rza,  graka,  rzeźbiarza  i  wielkiego  wiolon-czelisty.  Krzysztof Okoń urodził się w 1939 roku  w  Warszawie,  w  Zakopanem  spędził  dzieciństwo,  a  od  ponad  40  lat  mieszka  w  Krakowie.  Znakomity  artysta  muzyk,  ab-solwent  Akademii  Muzycznej  w  Krakowie  oraz  Accademia  di  Santa  Cecilia  w  Rzymie  przez  trzydzieści  lat  był  profesorem  rodzi-mej uczelni.Artysta,   który   początkowo   zrezygnował   z  kariery  malarskiej,  dopiero  jako  uznany  muzyk,  w  1965  roku,  powrócił  do  pędzla,  szybko uzyskując aprobatę krytyków. Autorska    metoda    malowania    na    szkle    Krzysztofa Okonia wywodzi się z malarstwa ludowego  na  Podhalu,  którą  artysta  znał  z dzieciństwa oraz z cerkiewnych ikon. Jednak   krakowski   twórca   stworzył   swój   własny  styl,  którego  miękki  rysunek  i  brą-zowozłota kolorystyka przypominają nieco dzieła   Marca   Chagalla.   Migotliwe   plamy   barwne  jego  obrazów  zespala  razem  deli-katna, giętka kreska. Prostota tematu i ma-larskie  rozwibrowanie  przywołują  muzycz-ne emocje, sprawiają iż malarska modlitwa Krzysztofa   Okonia   wzrusza   i   przywołuje   dźwięki zapomnianych kościelnych pieśni.Religijna  obrazy  Krzysztofa  Okonia  zosta-ły  na  legnickiej  ekspozycji  podzielone  na  cztery grupy tematyczny: Stary Testament, Boże   Narodzenie,   dzieje   Chrystusa   oraz   Święci   Pańscy.   Oprócz   obrazów   artysta   zaprezentował   również   kilka   rzeźb:   Król   Dawid,  Szopka  z  Muzykującymi  Aniołami,  Chrystus   Frasobliwy   oraz   św.   Franciszek.   Nieco kanciaste, przypominają proste rzeź-by  z  wiejskich  kapliczek.  Ich  wzruszający  wdzięk  przypomina  nam  o  tym,  że  droga  do Boga wiedzie również poprzez piękno.

Krzysztof Okoń.  Mój Świat.  Moja ModlitwaTermin
wystawa czynna (jeśli instytucje będą otwarte) do  28 lutego,
od wtorku do piątku  w godz. 10.00-17.00, w soboty w godz. 11.00-17.00
Miejsce: Muzeum Miedzi Kurator: Łucja Wojtasik-Seredyszyn
Bilety - 6, 10 zł (wstęp bezpłatny w soboty oraz 1. środę miesiąca)
Organizator: Muzeum Miedzi

Powrót na listę wydarzeń