Art

bip

NORBERT SARNECKI SAME ASY

Galeria Satyrykon/https://www.youtube.com/watch?v=_L4240u7vC4
powiększ zdjęcie:
01.01 00:00 - 28.02 23:00
Organizator: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
ul. Chojnowska 2 Legnica 59-220
email: sekretariat@lck.art.pl
http://www.lck.art.pl/
tel. 76 723 37 00
Miejsce: Galeria Satyrykon/https://www.youtube.com/watch?v=_L4240u7vC4
Udział: Bezpłatny

„Żyrafa  z  gorącej  Afryki,  próbująca  jeździć  na  łyżwach?  Nogi  się  jej  plączą,  minę  ma  przerażoną  -  bo  taa  lodu  zdecydowanie  nie jest jej naturalnym środowiskiem. Ale to cierpiące  zwierzę  za  wszelką  cenę  próbuje  dostosować  się  do  tragicznych  w  skutkach  zmian  klimatycznych,  które  zgotowaliśmy  środowisku  my,  ludzie”.  -  Tak  o  dziele  lau-reata   ubiegłorocznego   Satyrykonu   pisali   jego organizatorzy. Pokaz w Galerii Satyry-kon to wystawa zdobywcy Grand Prix. Podejmująca   trudny   temat   zmian   klimatycznych,    pełna    gorzkiej    ironii    rzeźba    Norberta   Sarneckiego   „Anomalie   klima-tyczne”   w   drodze   do   zwycięstwa   poko-nała  2702  prace  758  autorów  z  56  krajów  świata.
Już  po  raz  drugi  Legnica  gości  wystawę  prac  rzeźbiarza,  którego  świetne,  pomysłowe  prace  -  małe  formy  i    dzieła    realizowane    w    przestrzeniach    miejskich    - skłaniają nas do uśmiechu i zdumy.  
Jej  autor,  Norbert  Sar-necki jest absolwentem a  obecnie  wykładowcą  poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, rzeź-biarzem który ma duży dorobek artystycz-ny podparty wieloma nagrodami  i aktyw-nym udziałem w życiu artystycznym.Norbert  Sarnecki od lat funkcjonuje w nur-cie  rzeźby  publicystycznej,  która  -  zawsze  z uśmiechem -  wnikliwie obserwuje i opo-wiada o naszych kompleksach, słabościach ...i klimacie.  Kamienny miś polarny  z ucze-pionym  nosa  motylkiem  bawi  widza  ale  jednocześnie prowokuje do zastanowienia.Sukces  tych  realizacji  artysta  zawdzięcza  również  świetnemu  opanowaniu    materii    rzeźbiarskiej. W pracach Jerzego Sarneckie-go  jest  z  reguły  ukryte  głębsze  przesłanie  w  postaci  metafory,  alegorii,  zawsze  pod-budowane opanowaniem rzemiosła. Norbert  Sarnecki  na  Satyrykonie  zadebiu-tował w 2004 roku, kiedy zdobył złoty me-dal za pracę „Ucieczka z biura”. Był również dwukrotnie laureatem Nagrody Prezydenta Legnicy:  w  2019  roku  za  rzeźbę  „Kot”  oraz  w  2010  roku  za  pracę  „Fryderyk  był  także  Wielkim Smakoszem”. Ta  ostatnia,  nawiązująca  do  słynnego  po-mnika Chopina w Warszawie, każe nam się zastanowić   nad   jakością   romantycznego   gestu,  ponieważ  genialny  pianista,  zaopa-trzony przez poznańskiego artystę w  ...wi-delec znalazł się nie pod wierzbą, ale ...pod gigantycznym brokułem. Norbert  Sarnecki  został  także  dwukrotnie  zaproszony   przez   organizatorów   Satyrykonu  do  realizacji  projektu  medali  dla  lau-reatów konkursu: wykonał je w 2005 i 2014 roku.„Same Asy” to już kolejna wystawa Norber-ta Sarneckiego w legnickiej galerii. Tym ra-zem autor zaprezentuje wybrane rzeźby ze swojej autorskiej kolekcji. Ze  względu  na  pandemię  wystawę  można  obejrzeć online. Film z udziałem autora zre-alizowaney przez Legnickie Centrum Kultu-ry został umieszczony na: YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=_L4240u7vC4


NORBERT SARNECKI.SAME ASY
Termin: do 28 lutego,
Wystawa czynna (jeśli instytucje będą otwarte) od wtorku  do piątku w godz. 11.00-18.00
w soboty,  w godz. 10.00-14.00
Miejsce: Galeria Satyrykon
Wstęp: bezpłatny
Organizator: Legnickie Centrum Kultu

Powrót na listę wydarzeń