Art

bip

JERZY KOSAŁKA. DIALOGI – ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI

Galeria Ring, Rynek 12-14
powiększ zdjęcie:
01.01 12:00 - 28.02 18:00
Organizator: Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1 Legnica 59-220
email: galeria@galeria.legnica.pl
www.galeria.legnica.pl
tel. 76 862 09 10
fax: 76 856 51 26
Miejsce: Galeria Ring, Rynek 12-14
Udział: Bezpłatny

W  katalogu  wystawy  „Historia  w  sztuce”    wrocławski   artysta,   jeden   z   najbardziej   uznanych   polskich   twórców   działających   na przełomie XX i XXI wieku, tak opisał po-wstanie  w  1986  roku  słynnego  dzieła  „(...)  postanowiłem   zobrazować   naszą   polską   wojnę  wewnętrzną,  która  wtedy  tak  moc-no ujawniła się w kraju, gdzie linia podziału między my i oni przebiegała nie tylko na granicy partii politycznych, ale bar-dzo często też przez środek rodzinne-go stołu. W tej pracy najbardziej mnie zaskakuje,  że  jest  cały  czas  aktualna.  Gdy powstawała w 1986 roku, podział polskiego  społeczeństwa  na  my  i  onibył  bardzo  nabrzmiały,  ale  wydawał  się przejściowy: toczyła się wewnętrz-na  walka  o  ustrój.  Po  25  latach  prze-mian  problem  nie  tylko  nie  przestał  być  aktualny,  ale  wręcz  się  pogłębił.  Papier  pakowy  z  takim  wzorem  znik-nął ze sklepów w 1989 roku, bo prze-grał z kolorowym papierem projekto-wanym  komputerowo,  ale  oni  ciągle  istnieją, a nawet jest ich coraz więcej. My też trzymamy się nieźle i na pewno im się nie damy”.Autor  dzieła,  Jerzy  Kosałka,  rocznik  1955,     polski     współczesny     artysta     multimedialny,   w   swojej   twórczości   sięga  po  różnorodne  techniki  i  ma-teriały.  Uprawia  performance,  malu-je,  rzeźbi,  tworzy  instalacje,  obiekty,  działa  w  przestrzeni  publicznej.  Był  współtwórcą  sukcesu  Legendarnej  Grupy  LUXUS,  jednego  z  najciekawszych  zjawisk  artystycznych  w  polskiej  sztuce  przełomu  lat  osiemdziesiątych  i  dziewięćdziesiątych,  której  znakiem  rozpoznawczym  była  inte-ligentna  prowokacja  artystyczna,  wymie-rzona w absurdy ówczesnej rzeczywistości. A  ponieważ  czasy  się  zmieniły  a  absurdy  pozostały, Jerzy Kosałka kontunuował swo-je  dzieło  przez  następne  kilkadziesiąt  lat  uczestnicząc w ponad 170 zbiorowych i 55 indywidualnych  pokazach.  To  klasyk  dzieł,  które - z założenia - z klasyką są w nieustan-nym dialogu.  Kosałka  jest  m.in.  autorem  obrazu,  w  któ-rym logo Coca-Coli przerobione zostało na artystyczną  sygnaturę  -  CosalCa.  Cykl  był  kontynuowany  przez  następne  lata,  kiedy  to powstały Cosal-Ca Light, Cosal-Ca Men-thol i Nosal-Ca Zero.Artysta unika deklaracji ideologicznych ale jednostronne, „oczywiste” prawdy rozbraja celnie za pomocą własnych dzieł. Instalacja „Chłopaki, mam go!” z 2008 roku to ironicz-ny   „wojenny”   komentarz   przedstawiają-cy  słynną  scenę  z  lmy  „Czterej  pancerni  i   pies”,   w   której   „Rudy”   zostaje   traony   przez ...niemiecki czołg.Ironiczna,  przewrotna,  inteligentna  i  dow-cipna  twórczości  Kosałki  nie  pozwala  widzowi  na  bierną  akceptację  i  obowiązko-wy   „podziw”.   Wrocławski   artysta   stawia   nas  przed  klasykiem,  oczywistą  „prawdą”  i zmusza do reeksji. Legnicka    wystawa    prezentuje    kilkana-ście  dzieł,  które  z  właściwą  mistrzowi  Ko-sałce   celnością   przewrotnie   stawiają   nas   -  rozbrojonych  z  zachwytu  i  podręczniko-wych  opinii  -  przed  dziełami  Wielkich  Mi-strzów.  Zapraszamy  na  wyjątkowy  spacer  po świecie sztuki, niepokojący i inspirujący. Paweł      Jarodzki      pisał:      „wyjątkowość      Kosałki  polega  na  tym,  że  klucz  do  jego  twórczości  został  zjedzony  przez  takiego  małego  pieska,  który  uciekł  i  wszyscy  go  teraz szukamy.

 

DIALOGI  ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI WEDŁUG JERZEGO KOSAŁKI

Termin: do 28 lutego Wystawa czynna (jeśli instytucje będą otwarte) od czwartku do soboty w godz. 1400-1800,

w niedziele w godz. 1200-1800

Miejsce: Galeria Ring, Rynek

Wstęp: bezpłatny Organizator: Galeria Sztuki

Powrót na listę wydarzeń