Art

bip

Jerzy Kosałka Dialogi. Alternatywna historia sztuki według Jerzego Kosałki

Galeria Sztuki, Pl. Katedralny 1
30.03 10:00 - 30.04 18:00
Organizator: Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1 Legnica 59-220
email: galeria@galeria.legnica.pl
www.galeria.legnica.pl
tel. 76 862 09 10
fax: 76 856 51 26
Miejsce: Galeria Sztuki, Pl. Katedralny 1
Udział: Bezpłatny

Jerzy Kosałka Dialogi. Alternatywna historia sztuki według Jerzego Kosałki

Galeria Sztuki

wernisaż: 27.03.2020 r., godz.: 18:00

wstęp wolny

org. Galeria Sztuki

 

Wystawa jest prezentacją kilkunastu dzieł sztuki w formie obrazów, rzeźb, obiektów i instalacji, które zestawione ze sobą wyrażają moją ideę dialogu z Wielkimi Mistrzami sztuki, najczęściej XX wieku, swego rodzaju „przekomarzanie się” z osiągnięciami sztuki powstałymi na tzw. Zachodzie. Taka twórczość, popularyzując wybitne osiągnięcia sztuki, może uczyć młodych ludzi otwartości umysłu, twórczego podejścia i odwagi w podejmowaniu ważnych tropów kulturowych, lecz zarazem odsłania pozycję prowincjonalnego artysty, któremu pozostaje jedynie zaczepianie Wielkich Mistrzów, by zwrócić na siebie uwagę. Wpisywanie się w to, co już zostało powiedziane może być odebrane wręcz jako przyznanie się do własnej bezsilności, bycia „człowiekiem bez właściwości”, starającym się wpisać w to, co zostało powiedziane gdzie indziej i kiedy indziej.

 

Autora wystawy najbardziej ciekawi właśnie swoista ambiwalencja projektu: jak uczenie otwartości i kreatywności może zmienić się we własną karykaturę. Takie podejście nadaje prezentowanym pracom autoironiczny charakter, gdy chodzi o rozpoznanie artystycznego statusu i roli, jaką artysta może odegrać we współczesnym społeczeństwie.

 

Co więcej, jak wskazuje sam tytuł wystawy, może ona być również kanwą do rozważań na temat prawdy w sztuce i komplikacji tego problemu w czasach, gdy brakuje rozstrzygającego autorytetu w zakresie interpretacji dzieła, a ponadto sama wizualność najchętniej wymyka się precyzji słów.

 

Sztuka Jerzego Kosałki, figuratywna i narracyjna, często gubi tropy interpretacyjne, unikając zaangażowania po określonej stronie i raczej starając się ukazać wieloaspektowość konkretnej sytuacji. W prezentowanych pracach ważne miejsce przypada takim opowieściom z historii sztuki, które nie istnieją dotąd w oficjalnej narracji, a zebrane zostały dzięki licznym rozmowom z artystami i historykami sztuki. Dlatego wystawa ukazuje też napięcie między oficjalną i nieoficjalną historią sztuki oraz swoiste negocjacje między różnymi koncepcjami ujmowania artystycznych dziejów rozgrywających się na naszych oczach.

 

Jerzy Kosałka ur. w 1955 roku w Będzinie. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Rzeźby i Malarstwa, w Pracowni Malarstwa i Rysunku Zbigniewa Karpińskiego w 1981 roku uzyskał dyplom z malarstwa. Pracując jako asystent na PWSSP we Wrocławiu (1983—1987), przyłączył się do formującej swoje szeregi grupy Luxus, z którą wspólnie redagował i wydawał art zinowe pismo „Luxus”. Twórca porzucił akademickie malarstwo i zaczął tworzyć obiekty oraz instalacje. Po rezygnacji z asystentury uczestniczył we wszystkich wystawach grupy, zaliczanej do najważniejszych zjawisk w sztuce polskiej przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Od roku 1995 prezentuje swoja twórczość na wystawach indywidualnych. Obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu.

 

 

 

Powrót na listę wydarzeń