Art

bip

Ferie zimowe w Legnicy

Szkoły Podstawowe w Legnicy
10.02 08:00 - 21.02 16:00
Organizator: Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8 Legnica 59-220
Miejsce: Szkoły Podstawowe w Legnicy
Udział: Bezpłatny

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w okresie ferii zimowych w terminie od 10 lutego do 21 lutego 2020 r. dla dzieci szkół podstawowych zostaną zorganizowane półkolonie:

 • w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Kamienna 20A,

 • w Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Piastowska 3,

 • w Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Polarna 1,

 • w Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Marynarska 31.

Dodatkowo w okresie ferii zimowych Młodzieżowe Centrum Kultury będzie prowadziło zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży z miasta Legnicy.

 

Szczegóły dotyczące różnorodności zajęć w okresie trwania półkolonii w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

 • zajęcia wychowawcze na temat asertywności, uzależnień i zdrowego stylu życia,

 • zajęcia z pielęgniarką, funkcjonariuszami Straży Miejskiej,

 • zajęcia warsztatowe: zdobienie pierników, zajęcia w Palmiarni,

 • zajęcia szachowe,

 • robotyka, zajęcia komputerowe,

 • konkursy tematyczne z nagrodami, wystawy prac,

 • wycieczki wyjazdowe do Hydropolis i Magicznego Teatru Muzycznego we Wrocławiu,

 • wyjścia na terenie miasta do Muzeum Miedzi, bibliotek miejskich, Play City, kina Helios,

 • zajęcia sportowo-rekreacyjne: spartakiada sportowa,

 • zajęcia plastyczne i artystyczne: sensoplastyka,

 • zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz taneczne: bal karnawałowy, warsztaty taneczne,

 • zajęcia na basenie krytym ,,Delfinek”.

 

Szkoła Podstawowa Nr 4

 • całodniowa autokarowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza na terenie Dolnego Śląska,

 • wycieczka do Myśliborza - CEEiK „Salamandra” – zajęcia proekologiczne,

 • wycieczka do Instytutu Explora Park w Wałbrzychu,

 • konkursy muzyczne, taneczne i plastyczne,

 • wyjścia do kina, Parku Rozrywki „Play City”, kręgielni i na basen,

 • wyjścia na sztuczne lodowisko – nauka jazdy na łyżwach,

 • zajęcia sportowo-ruchowe na terenie szkoły i miasta,

 • spotkania z Policją i Strażą Miejską pod hasłem „Żyj bezpiecznie”.

 

Szkoła Podstawowa Nr 7

 • realizacja programu profilaktycznego „Zimą w mieście jest bezpiecznie”,

 • wyjścia do teatru, kina, sali zabaw, Muzeum Miedzi, schroniska dla zwierząt, kręgielni,

 • gry i zabawy matematyczne,

 • liczne warsztaty organizowane w szkole i poza nią,

 • zajęcia na Orliku, basenie „Delfinek”, Bal Karnawałowy,

 • projekcje filmów nt. uzależnień, bezpieczeństwa.

 

Szkoła Podstawowa Nr 9

 • wycieczka autokarowa do Gospodarstwa Agroturystycznego (zwiedzanie i warsztaty),

 • wyjście do Parku Rozrywki „Play City”,

 • wyjście do Muzeum Miedzi: warsztaty oraz zwiedzanie wystaw,

 • spacery po Parku Miejskim – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

 • piesze wycieczki; zwiedzanie ciekawych miejsc i instytucji znajdujących się na terenie Legnicy,

 • zajęcia sportowo-rekreacyjne w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym,

 • konkursy muzyczne, taneczne i plastyczne np. „Zatańczmy razem”, „Miłe chwile spędzone razem”, „Bezpieczne ferie”, „Logo grupy”,

 • zajęcia robotyki i programowania,

 • spotkanie z Policjantem lub Strażnikiem Miejskim pod hasłem „Bezpieczne ferie”.

 • wyjście do kina Helios (zgodnie z aktualnym repertuarem).

 

Zespół Placówek Specjalnych

 • konkursy plastyczne, zajęcia muzyczne: aerobic przy muzyce, dyskoteka, zajęcia relaksacyjne przy muzyce,

 • zajęcia czytelnicze,

 • zajęcia informatyczne,

 • zajęcia tematyczne - Muzeum Miedzi w Legnicy.

 • Ferie na sportowo” - zimowa olimpiada sportowa,

 • Turniej gier stolikowych”- współzawodnictwo w grze w warcaby, chińczyka i puzzle,

 • Feryjny Turniej Piłki Nożnej,

 • spacery rekreacyjne - Park Miejski w Legnicy,

 • wyjście do Palmiarni w Legnicy,

 • wycieczka krajoznawcza,

 • wycieczka do Aquaparku w Polkowicach,

 • wyjście do Kina Helios na seans filmowy.

 

Opłata za 1 dzień uczestnictwa w półkolonii wynosi 20 zł (udział w turnusie dziesięciodniowym to koszt 200 zł). Uczniowie posiadający aktualną decyzję MOPS-u i korzystający z bezpłatnych obiadów na półkolonie kwalifikowani są w pierwszej kolejności. Udział tych uczniów w półkoloniach jest bezpłatny.

Półkolonie będą odbywały się również w Zespole Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13 dla uczniów szkoły. Na dzień 16 grudnia 2018 r. chęć uczestnictwa w półkoloniach zimowych zadeklarowało 285 osób, w tym 32 bezpłatnie.

Dyrektorzy szkół, w których organizowane są ferie zimowe udostępniają dla dzieci świetlice szkolne, sale gimnastyczne i komputerowe, boiska szkolne. Zajęcia w czasie wolnym od nauki to przede wszystkim zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Zajęcia w czasie półkolonii rozpoczynają się od godz. 8.00, ale jeżeli są potrzeby rodziców aby zapewnić opiekę  dziecku we wcześniejszych godzinach, placówka taką opiekę zapewni.

 

Powrót na listę wydarzeń