Art

bip

Przyjazna Kawiarenka +50 "Spotkaj się z nami !"

Siedziba PSSE ul. Zielona 13of (parter)
03.09 16:00 - 03.09 18:00
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów
ul. Witelona 10 Legnica 59-220
email: psszelegnica@vip.wp.pl
http://www.szczesliwi-emeryci.org.pl/
tel. tel. 604-184-190
Miejsce: Siedziba PSSE ul. Zielona 13of (parter)
Udział: Bezpłatny

Przyjazna Kawiarenka +50  " Spotkaj się z nami !"

Miejsce: Siedziba PSSE ul. Zielona 13of (parter)

Udział: nieodpłatny

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów

 

Powrót na listę wydarzeń

Informujemy, że zgodnie z decyzją rządu w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. legnickie instytucje kultury, sportu oraz placówki oświatowe będą zamknięte. Odwołane są imprezy masowe.

Ponadto, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy, wszystkie przedsięwzięcia (np. koncerty, wernisaże, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konferencje, zajęcia dla dzieci i młodzieży, kluby i koła zainteresowań) organizowane w miejskich instytucjach kultury, sportu i placówkach oświatowych zostają zawieszone do dnia 14 kwietnia 2020 r.