Art

bip

VII Legnicki Festiwal Kultur "Kto siedzi na miedzi (-y)?"

Dziedziniec Akademii Rycerskiej
powiększ zdjęcie:
31.08 15:00 - 31.08 17:00
Organizator: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
ul. Chojnowska 2 Legnica 59-220
email: sekretariat@lck.art.pl
http://www.lck.art.pl/
tel. 76 723 37 00
Miejsce: Dziedziniec Akademii Rycerskiej
Udział: Bezpłatny

VII Legnicki Festiwal Kultur "Kto siedzi na miedzi (-y)?" to interdyscyplinarna prezentacjakultur tradycyjnych występujących na terenie legnicko-głogowskiego zagłębia miedziowego, która odbędzie się na dziedzińcu przepięknej Akademii Rycerskiej w Legnicy.  Na program Festiwalu złożą się prezentacje dorobku artystycznego zespołów folklorystycznychna dużej profesjonalnej scenie, plac wypełnią stoiska z rzemiosłem, rękodziełem i kulinariami, warsztaty zanikających zawodów. Impreza pokazuje, że w regionie występuje bogata kultura tradycyjna, którą prezentują polscy reemigranci
z Bośni (ich główne skupisko znajduje się  w powiecie bolesławieckim), Bukowiny (wieś Koźlice koło Głogowa), Łemkowie (w okolicach Legnicy i Lubina znajduje się ich największe skupisko w Polsce), Romów, Polaków z Kresów, Niemców. Działający przy Legnickim Centrum Kultury ZespółPieśni
i Tańca "Legnica" zaprezentuje przywrócony folklor z okolic Legnicy. Projekt przyczyni się do prezentacji bogatego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska a także do przełamywania stereotypów i uprzedzeńnarodowościowych oraz propagowania i wzmocnienia poczucia lokalnej tożsamości kulturowej.Zapraszamy serdecznie do zainteresowania tradycyjną kulturą ludową, która sprowokuje do poszukiwania własnych korzeni i „odświeżenia” tradycji.


 

Org. LCK

Wstęp wolny.


 

Powrót na listę wydarzeń