Art

bip

Dolnośląski Przegląd Teatrów Dziecięcych dla Szkół Podstawowych

Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3
powiększ zdjęcie:
11.05 10:00 - 11.05 12:00
Organizator: Młodzieżowe Centrum Kultury
Mickiewicza 3 Legnica 59-220
email: mck.legnica@wp.pl
http://www.mck.art.pl/index.php
tel. 076 72 333 40
Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3
Udział: Bezpłatny

W przeglądzie uczestniczą dzieci ze szkół podstawowych (do lat 15) – zespoły teatralne z placówek

oświatowych i oświatowo-kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych itp.  Forma prezentacji jes

t dowolna np. (pantomima, spektakle muzyczne, kabaret, teatr żywego planu, teatr ruchu, teatr tańca,

teatr plastyczny).Czas prezentacji maksymalnie 30 min. Celem konkursu jest promowanie edukacji

teatralnej wśród dzieci i młodzieży, integracja dziecięcego środowiska teatralnego oraz kształtowanie

kreatywnych postaw uczestników i rozbudzanie w nich wrażliwości artystycznej.

 

Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3
 

Wstęp wolny

Org. MCK

 

Udogodnienia dla niepełnosprawnych - schodołaz

Powrót na listę wydarzeń