Art

bip

Wystawa: Sztuka Legionów

Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2
powiększ zdjęcie:
01.01 10:00 - 30.03 16:00
Organizator: Muzeum Miedzi
Partyzantów 3 Legnica 59-220
email: biuro@muzeum-miedzi.art.pl
www.muzeum-miedzi.art.pl
tel. 76 862 49 49
Miejsce: Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2
Udział: Bezpłatny

Legiony Polskie były ochotniczą formacją wojskową, tworzoną od 27 sierpnia 1914 roku w oparciu o Austro – Węgry i operacyjnie podporządkowaną dowództwu austriackiemu, politycznie zaś – Naczelnemu Komitetowi Narodowemu, powołanemu do życia 16 sierpnia 1914 roku. Legiony miały walczyć z Rosją. W szeregach Legionów Polskich służyło ok. 180 malarzy, rzeźbiarzy i grafików.

Sztuka Legionów, to ekspozycja prezentująca obrazy, rysunki, rzeźby wykonane przez artystów – legionistów. Prace te powstały w czasie I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym i stanowią ilustrację wysiłku legionistów w walce o niepodległość. Poprzez sztukę tworzoną przez artystów – żołnierzy pokazywano wielkość narodu polskiego, pozbawionego swojego bytu politycznego i własnego państwa.

Powrót na listę wydarzeń