Art

bip

Małgorzata Kazimierczak Labirynt idei ZDARZEŃ

Galeria Sztuki (Plac Katedralny 1)
powiększ zdjęcie:
25.01 18:30 - 25.01 19:30
Organizator: Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1 Legnica 59-220
email: galeria@galeria.legnica.pl
www.galeria.legnica.pl
tel. 76 862 09 10
fax: 76 856 51 26
Miejsce: Galeria Sztuki (Plac Katedralny 1)
Udział: Bezpłatny

Małgorzata Kazimierczak Labirynt idei ZDARZEŃ

Galeria Sztuki (Plac Katedralny 1)

Termin: 10.01. – 3.02.2019 r.

finisaż: 25.01.2019 (piątek), godz.: 18:00

wstęp bezpłatny

Wystawa prezentuje intermedialne instalacje przestrzenne artystki od lat pracującej w obszarze; sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance, video-art. Artystka tworzy projekty wielowarstwowe o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem filmu, światła, dźwięku, słów, znaczeń. Uprawia sztukę łącząc wiele dziedzin mediów i doświadczeń. Często tworzy projekty otwarte, rozłożone w czasie, procesualne, oparte na spotkaniach, działaniu, kontakcie, konstruowane na wielu płaszczyznach. 
Ukończyła studia na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem w 1995 r. Uzyskała tytuł Doktora Sztuki i pracuje na stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni w pracowni Fotografii i Intermediów w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki: ,,AVE Audio Visueel Experimenteel festival’’ Holandia. ,,Media Sheffield Show” W. Brytania, Wystawa indywidualna Galery E.W Creteil Paris Francja i inne. Otrzymała nagrodę jury na wystawie ,,Inne Media’’ BWA Wrocław. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy, oraz z Galerią Entropia. Należy do nieformalnej grupy artystek realizujących cykle wystaw. W latach 1997-2002 pracowała jako wykładowca we Wrocławskich Szkołach Fotografii; Studium Fotografii PHO-BOS, Wyższa Szkoła Fotografii AFA prowadząc Pracownie Dyplomową Fotografii Artystycznej (promotor dyplomów), Pracownie Plastyczną Instalacji i Obiektu, Pracownie Multimediów i Filmu. Współpracowała z Towarzystwem Kultury Czynnej realizując projekty z dziedziny edukacji i sztuki. Prowadziła warsztaty z młodzieżą wykluczoną w ośrodkach terapeutycznych, Domach Dziecka, oraz z młodzieżą niepełnosprawną współpracując z Fundacją Handicap. Prowadzi warsztaty artystyczne w kraju i za granicą. Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej, poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze poszukującym Wrocławskiej Grupie Działań Teatralnych. Jest animatorką życia artystycznego jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej na Festiwalu Podwodny Wrocław / 9 edycji od 2008 r./ ,,Sztuka Intermedialna, …pomiędzy… percepcją a kontekstem’’, ''Fala/e sztuki'', ''Pomiędzy nadawcą a odbiorcą'','' Rewitalizacja umysłu/ów'', ''Czy twój umysł nie jest manipulowany?'' i inne..  Jej dotychczasowy dorobek artystyczny został uhonorowany wytypowaniem instalacji przestrzennej audio-wizualnej pt ,,Inkubator Utopii’’ do reprezentacyjnej kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz w do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia.

WYSTAWA INTERMEDIALNYCH INSTALACJI PRZESTRZENNYCH 2018/19 r. w LEGNICY

Idea zdarzeń to twórcza koncepcja Małgorzaty Kazimierczak podkreślająca procesualny intermedialny charakter przestrzeni instalacyjnych, które tworzy. Przestrzeni wypełnionych zmiennymi obrazami projekcji filmowych, dźwiękiem, interaktywnymi obiektami i działaniami twórczymi otwartymi na widza.

Przestrzenie samodefiniujące się, jak określił je kiedyś Marek Śnieciński to przestrzenie samookreślające własną istotę, dialogujące i otwarte na relacje z odbiorcą.

Przestrzeń dialogująca jest twórczą koncepcją przestrzeni wchodzącej w intelektualną relacje z widzem. Przestrzeń wypełniona słowami przekazami, nawiązująca za pomocą idei korelację, wymianę i łączność na wielu płaszczyznach. W przestrzeniach instalacyjnych Małgorzaty Kazimierczak odbywają się audio-wizualne procesy zdarzeń. Odbiorca nie ogląda przestrzeni wyłącznie z zewnątrz, lecz jej doświadcza, wchodzi do wewnątrz i staje się z nią na chwilę całością.

Sztuka jest nieustającym procesem, jest próbą poznawania kształtowania i wyrażania procesów poszukiwań wewnętrznych w zderzeniu z potocznością, kulturowością oraz strategią społeczną. Jest to proces otwarty, ciągły, charakteryzujący się przenikaniem wielu płaszczyzn, dopełniający się. Jest to proces "w trakcie", w ciągłym ruchu, gdzie doświadczenia, przeniesione z jednego obszaru życia i tworzenia na inny, uzupełniając się powodują zaczyn do następnych poszukiwań. Procesowi temu towarzyszy pojawienie się stałych elementów; znaków własnych. Owe znaki, przybierają nowe kształty, formę i znaczenie wchodząc drogą poszukiwań i eksperymentów w różne media. Umożliwia to pokazanie jednego zagadnienia z wielu stron, w sposób dynamiczny wielopostaciowy, różnorodny. Jest to dążenie do procesu otwartego, nieograniczonego, rozwijającego się w czasie …proces otwarty... trwa…

 


 

Powrót na listę wydarzeń