Art

bip

Wystawa: Sztuka Legionów

Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2
powiększ zdjęcie:
19.10 10:00 - 31.01 18:00
Organizator: Muzeum Miedzi
Partyzantów 3 Legnica 59-220
email: biuro@muzeum-miedzi.art.pl
www.muzeum-miedzi.art.pl
tel. 76 862 49 49
Miejsce: Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2
Udział: Bezpłatny

Sztuka Legionów

Muzeum Miedzi w Legnicy dla uczczenia obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowało wystawę Sztuka Legionów.

Legiony Polskie były ochotniczą formacją wojskową, tworzoną od 27 sierpnia 1914 roku w oparciu o Austro – Węgry i operacyjnie podporządkowaną dowództwu austriackiemu, politycznie zaś – Naczelnemu Komitetowi Narodowemu, powołanemu do życia 16 sierpnia 1914 roku. Legiony miały walczyć z Rosją.

W szeregach Legionów Polskich służyło ok. 180 malarzy, rzeźbiarzy i grafików. Do Legionów wstąpiło 30 studentów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz wielu uznanych już twórców związanych z krakowską sceną artystyczną min: Wincenty Wodzinowski, Kazimierz Młodzianowski, Henryk Kuczek, Włodzimierz Konieczny, Józef Świrysz – Ryszkiewicz. Czyn legionowy wspierali też profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Leon Wyczółkowski i Julian Fałat, którzy przebywali na froncie wołyńskim w charakterze malarzy wojennych. Trudno przecenić zasługi i wymienić wszystkich legionowych artystów – żołnierzy, wielu z nich wykazało się niemałym talentem wojskowym i osiągnęło stopnie oficerskie. Niektórzy jak Edward Śmigły – Rydz, Henryk Minkiewicz czy Roman Kawecki zostali dowódcami pułków legionowych, a po odzyskaniu niepodległości zrobili kariery w Wojsku Polskim.

Sztuka Legionów, to ekspozycja prezentująca obrazy, rysunki, rzeźby wykonane przez artystów – legionistów. Prace te powstały w czasie I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym i stanowią ilustrację wysiłku legionistów w walce o niepodległość. Poprzez sztukę tworzoną przez artystów – żołnierzy pokazywano wielkość narodu polskiego, pozbawionego swojego bytu politycznego i własnego państwa.

Wśród eksponowanych na wystawie prac znajdują się portrety legionistów autorstwa jednego z najpracowitszych ilustratorów epopei legionowej chorążego Leopolda Gottlieb. Artysta ten służąc w I Brygadzie Legionów Polskich, początkowo przy sztabie, a potem w 5 pułku piechoty, stworzył blisko 1000 portretów i scen rodzajowych z walk legionistów.

Na wystawie dominują portrety legionistów, ale nie brak też przedstawień rodzajowych opowiadających o życiu legionistów, sceny związane z miejscami postojów, kwater czy zniszczeniami wojennymi.

 

Powrót na listę wydarzeń